Bredd och kompetens
Vår maskinpark och vår personal är under ständig utveckling. Målet att leverera utmärkt kvalité inom våra verksamhetsområden, ställer krav på oss att hela tiden vara i framkant avseende teknisk utveckling och personell kompetens.
Vi gillar verkligen det vi håller på med, och inställningen är att; Det mesta är möjligt!
 
Vi åtar oss uppdrag inom:
ett urval...
 Byggnationer: allt från stängsel och inhängnader - till grundarbeten för fastigheter
 Underhållsarbeten: diken, markröjning, spårområden
 Anläggningsarbeten: avlopp, fjärrvärme, elnät, bredband
 Skog: gallring, avverkning
 Jordbruk: betesputs, dikning, sådd och skörd
 Snöröjning: industriområden, offentliga- samt privata verksamhetsytor
 
 
Vi innehar följande licenser:
 
 
 
 
 
 
 
Vi samarbetar bl.a med:
Bergslagens  LBC
0223-475 60
Fagersta kommun
0223-440 00