Bröderna Holmström
 
Landsbygdens skattkammare
Längs vägen från Fagersta till Ängelsberg öppnar sig plötsligt landskapet, och där ligger byn Ombenning.
En by där gårdarna ligger tätt och idyllen är påtaglig.
En by som trots sin litenhet, sjuder av entreprenörskap!
 
Ombenning
Bröderna Holmström Entreprenad
har här i Ombenning sin bas för den verksamhet som innesluter entreprenader inom;
Byggnation och Avlopp
samt
Väg- och Markberedning
och även
Skog och Jordbruk
Dessutom bedrivs

Vidareförsäljning av markplattor
och annat material till tomtberedning eller dylikt.